H&S + Kreftsaken = Sant

 

 

I Norge rammes 1 av 3 av kreft i løpet av livet. Tallet er høyt. I tillegg kommer alle de som er pårørende og som rammes indirekte. Sannsynligheten for at man vil oppleve kreft selv, eller blant sine nære, er dessverre tilstede. Selv om det er stadig flere som får kreft, er det viktig å huske på at det også er flere nå enn tidligere som blir helt friske.

 

Når du handler hos Hoodies & Such er du med og støtter en virkelig god sak. Jeg har selv vært kreftsyk og er sjeleglad over å ha blitt frisk. Mitt mål er å gi deler av overskuddet til kreftsaken, fremfor å putte alt tilbake i bedriften. Dette vil naturlig nok ta tid. Etterhvert kan du kan lese mer her om prosjektene jeg ønsker å støtte, og hvor mye som til enhver tid blir donert. 

 

Fakta

  • Kreftregisteret har registrert 32 827 nye tilfeller av kreft i 2016 
  • Prostatakreft og brystkreft er de største kreftformene i landet.
  • Av de 32 827 registrerte tilfellene var det 17 763 (54 prosent) blant menn og 15 064 tilfeller blant kvinner.
  • Risikoen for å bli rammet av en eller annen kreftform øker med alderen, og 36 prosent av alle menn og 30 prosent av alle kvinner blir rammet av kreft innen fylte 75 år.
(Kilde: www.kreftforeningen.no publisert 23.10.2017)